Arnošt Goldflam (spisovatel)

Arnošt Goldflam (spisovatel)

Výber z filmografie:

 • 2012 Sněžný drak
 • 2011 V peřině
 • 2008 František je děvkař
 • 2005 Blízko nebe
 • 2003 Nuda v Brně
 • 2000 Otesánek
 • 1997 Četnické humoresky
 • 1996 Lotrando a Zubejda
 • 1995 Fany
 • 1995 Malostranské humoresky
 • 1992 Dědictví nebo Kurvahošigutntag
 • 1990 Pražákům, těm je hej
 • 1989 Něžný barbar
 • 1989 Zvířata ve městě
 • 1985 Tichá radost
 • 1983 Tisícročná včela I., II.

Arnošt Goldflam (spisovateľ) sa narodil v Brne v rodine so židovskými koreňmi. Goldflam bol v detstve vášnivým čitateľom a rozhodol sa svoj život zasvätiť umeniu. Vyštudoval JAMU a v tej dobe sa stal súčasťou brnenskej bohémy. Poznal sa s Frantom Kocourkom, Miroslavom Krobotom alebo Bolkom Polívkom. Krátko pôsobil v dnes neexistujúcom satirickom divadle Večerní Brno a v amatérskom Divadle X.

Najvýraznejším obdobím jeho práce bolo pôsobenie v brnenskom (predtým prostejovskom) HaDivadle v rokoch 1978-1993. Významne v tej dobe spoluvytváral brnenskú kultúrnu scénu. Bol režisérom, ale dôverne poznal všetky divadelné profesie. Pretože mal k dispozícii len obmedzený počet hercov, neostávalo mu iné, ako obsadzovať i seba, a tím sa postupne dostával do povedomia divákov, ale i televíznych a filmových režisérov. Od polovice 80. rokov začal byť pravidelne obsadzovaný do menších televíznych a filmových rolí. Sám seba nepovažuje za psychologického, ale za typového herca. Býva obsadzovaný do rolí rázovitých postavičiek, vďaka ktorým má schopnosť cez malý priestor daný významom jeho role utkvieť v pamäti divákov. Objavil sa napr. v snímkach NĚŽNÝ BARBAR, VYŽILÝ BOUDNÍK alebo BUMERANG, ale najväčší ohlas priniesli filmy DĚDICTVÍ ANEB KURVAHOŠIGUTNTAG a LOTRANDO A ZUBEJDA, kde sa objavil v úlohe obchodníka s českou bižutériou.
V súčasnosti je považovaný za jedného z najvýznamnejších českých divadelníkov, je autorom viac ako 50 divadelných hier a dramatizácií, ktoré významne posunuli divadelný obor dopredu. Je tiež autorom úspešných kníh, v Českej televízii má vlastnú publicistickú reláciu ZA DVEŘMI JE ARNOŠT GOLDFLAM a pravidelne sa objavuje v rôznych publicistických a zábavných programoch. Niekoľkokrát napr. účinkoval v MANÉŽI BOLKA POLÍVKY.
V súčasnej dobe hosťovsky režíruje, predovšetkým v pražských a brnenských divadlách. Učí tiež na JAMU a DAMU. Z množstva divadelných hier stojí za zmienku napr. Biletárka, Návrat strateného syna, Riaditeľská lóža alebo Masochista. Príležitostne v divadle i vystupuje.

Interview

Hráte vo filme úlohu spisovateľa/lazníka Arnošta, ktorého odpočúvajú tak, aby o tom vedel a napriek tomu naďalej rieši veci spájajúce sa s disidentstvom. Čím vás úloha najviac zaujala, kto vás s ponukou oslovil?

„Ačkoli jsem nebyl disident, byl jsem s nimi občas ve styku, protože jsem režíroval (i svoje hry) a hrál jsem v Hadivadle, které oni navštěvovali a měli docela v oblibě a to Hadivadlo tehdy, rozhodně i proto, nebylo u vrchnosti oblíbeno. A tak jsem byl také volán k výslechům a měl občas problémy a někdy jsem se i bál...“

Vo filme sú okrem rozoberania závažnej tematiky, aj vtipné scény... máte aj Vy vtipnú príhodu z natáčania a aká bola podľa Vás celková atmosféra?

„Natáčení bylo krásné, v krásné krajině, všichni kolegové i štáb byli moc milí a příjemní a taky pan režisér a kameraman byli na mě hodní, jestlipak jsem si to vůbec zasloužil?“

Ako ste Vy prežívali vpád vojsk Varšavskej zmluvy, ako s odstupom času vnímate minulý režim?

„Hlavně, že je to pryč, myslel jsem, že to nikdy neskončí! Ale skončilo a já od té doby mám naštěstí hodně práce, píšu, režíruju, točím, dokonce i pedagogicky od převratu působím a občas cestuju, dokonce i na Slovensko! Takže pro mě je to docela dobré. Líto je mi lidí, co práci dnes nemají a těžko se uživí. A taky se člověk zlobí, když slyší o různých podvodech tunelech a korupci, to dřív bylo v menším měřítku a taky se lidi víc báli... snad i ty dnešní problémy budou pomalu mizet a i ti politici a bankéři se polepší!